INNI

Visca el Futbol (1923-1949)

Som els herois d'un bregar ardit                  per'xò portem de la ciutat

que és lluit i joc plegat,                                de Barcelona nom i escut

visca el futbol, joc enriquit                                       Visca!

amb ressonancies de combat.                    Som precursors del brau estoi

Visca!                                                       que en l'avenir sabrà lluitar

Visca el futbol que és un plaer                   pel gran triomf; visca el futbol

i, com a lluita, un ideal;                            que ja ens ensenya a triomfar

ell ha creat el bloc 'acer                                             Visca!

que el nostre club farà immortal.               Visca el futbol que trempa els cors

Visca!                                                          i ens embraveix la voluntat

Esport i Pàtria ens han juntat                     visca el futbol que ens farà forts

en un abraç de fortitud                               per heure glòria i llibertat. Visca!Barcelona sempre amunt (1949-57)

Qual'era l'inno del Barça tra il 1949 e il 1957?Ecco un'altra chicca del nostro piccolo sito. Pubblichiamo qui di seguito testo e musica dell'inno del Club di quegli anni. Molto diverso da quello odierno è comunque bellissimo (sembra fatto dall'Orfeo Català).

 

Fort com la ciutat                                              fer-lo mes fort i encimbellat

que el nom li ha donat                                        Oh, Futbol Club Barcelona!Quin favor

al nostre Club                                                   quan veiem el teu escut al capdamunt, 

mai no l'ajup                                            quan podem cridar el teu nom amb veu d'amor

l'adverdidat;                                                           i posar els llorers a punt!

perquè té, joiòs,                                                      Barcelona sempre amunt!

te en el seus colors,                                                     Fort com la ciutat

que, tard o d'hora, seran sempre vencedors               que el nom li ha donat

Tots a punt, sempre amunt, Barcelona!                             al nostre Club

Piens de fé e sense perdre l'alè!                                         mai no l'ajup

Que quan arribem                                                               l'adversitat

dalt del cim, veurem                                                    perquè té joiòs

aquell cell color blaugrana que tant estimem!               te en el seus colors

Ai, si a aquells que en tu van creure        que tar o d'hora, seran sempre vencedors

Solitaris precursors,                                  tots a punt, sempre amunt, Barcelona!

ara el fos permès de veure                                plens de fe i sense perdre l'alè!

que, amb el temps, les amargors s'han fet dolçors           Que, quan arribem

I si ells foren, doncs, la soca                                           dalt del cim, veurem

que ha fet l'arbre alt i cepat,                        aquell cel color blaugrana que tant estimem!

a nosaltres ens pertoca                                   Barcelona sempre avant i triomfant!

 Himne a l'estadi (1957-1974)

Barça! Barça! Barça!                                    En el combat brindem l'honor de la palestra

és el crit que pels aires pregona                      al noble esforç del vencedor i del vençut

l'esperit i la gloria del club                              En el triomf anem teixint la nostra historia

Barça! Barça! Barça!                                      sembrant arreu un aire fresc de joventut

Es el crit que els cors agermana                                     Barça! Barça! Barça! 

el passat, el present i el futur.                                 és el crit que pels aires pregona   

El nom sagrat de la ciutat de Barcelona                       l'esperit i la gloria del club    

com un foc viu ha omplert de llum la Nova Llar             Barça! Barça! Barça! 

De cara al cel enarborem una bandera;                  es el crit que els cors agermana   

cinc rius de sang sobre l'atzur del nostre mar              el passat, el present i el futur.   

 

Cant del Barça (1974-2013)

Tot el camp                                       Jugadors
és un clam                                        seguidors
som la gent blaugrana                        tots units fem força
Tant se val d'on venim                       Son molts anys plens d'afanys,
Si del sud o del nord                          son molts gols que hem cridat               
ara estem d'acord                              i s'ha demostrat s'ha demostrat
estem d'acord                                    que mai ningù no ens podrà torcer.
una bandera ens agermana.               Blaugrana al vent
blaugrana al vent                               un crit valent
un crit valent                                     tenim un nom
tenim un nom                                    que el sap tothom
el sap tothom                                     Barça, Barça, Barça!
Barça, Barça, Barça!

Inno del Centenario (1998-1999)

Cent anys, cent anys...                          Cent vegades més fort, 
Flama encesa fa cent anys,                     cent vegades més gran, 
il·lumina cent vegades                            Futbol Club Barcelona, 
la ciutat bressol del nom                         per molts anys, endevant! 
que ens uneix i ens encoratja.                 Brota al cor un sentiment; 
Cent vegades més fort,                          som del Barça cent vegades,          
cent vegades més gran,                          som trofeus i festa i gols, 
Futbol Club Barcelona,                           som l'esclat de Visca el Barça! 
per molts anys, endevant!                          Cent vegades més fort, 
Catalana és la llavor                                  cent vegades més gran, 
que s'escampa cent vagades.                      Futbol Club Barcelona, 
Com més gent de tot arreu,                       per molts anys, endevant!
més gran és l'orgull blaugrana.

 

 VIDEO

Dream Team (1989/1994)

Cori

La nostra storia...

Stampa | Mappa del sito
© Penya Barcelonista de Turin